OFERTA

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu geodezji i kartografii:

  • mapy do celów projektowych
  • wytyczenia budynków i obiektów budowlanych
  • wytyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
  • pomiary powykonawcze budynków i obiektów budowlanych
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • podziały nieruchomości
  • ustalenie granic prawnych nieruchomości
  • aktualizacja ewidencji gruntów
  • dokumentacja do celów prawnych dotycząca nieruchomości
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów

KONTAKT

 • Biuro Geodezyjno-Projektowe „GEO-CENTER” Jarosław Ciurla

  ul. 1-go Maja 48A
  46-034 POKÓJ

  NIP: 752-135-25-67
  REGON: 532341060

 • +48 602 516 817

 • jciurla@poczta.fm